Qurbani 2019

 

 

Geachte Moeslim Broeder & Zuster, 

Assalamoe Alaikoem wa Rahmatoellahi wa Barakatoeh

Het bestuur van ST. WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND en W.I.M. youth circle willen u in verband met de Bedevaart, Hadj, Koerbanie en Ied-oel-Adha het volgende mededelen:

*. De Hoeddjaadj-e-Kiraam vertrekken eind juli naar Mekkah Sharief voor  de Haadj (Bedevaart) rituelen. Wij wensen hun veel geluk en zegeningen toe.

Moge Allah, de Verhevene hun gelukzalige intenties en Doe’as accepteren.

*. De Roeyate Hilal Comite heeft besloten, dat de IED-oel-ADHA offerfeest op MAANDAG 12 augustus 2019 zal vallen.

De Tekrier van Maulana Mufti MOEHAMMAD SHAFIQUR RAHMAN Saheb zal

om 8:30 uur beginnen en de IED NAMAAZ zal precies om 9:00 uur gelezen worden.

Wij zullen op MAANDAG, 12 AUGUSTUS 2019 KOERBANIE voor de Djama’at uitvoeren.

Neemt u ook deel aan de KOERBANIE. En blijft niet achter. Helpt u uw Djama’at.

Pas op voor de zelfzuchtige handelaren, die erop uit zijn om rijk te worden ten koste van uw Djama’at. Beschermt u zelf door met uw Djama’at samen te werken.

Wij rekenen op de standvastige vrienden van TAIBAH, W.I.M. youth circle en de helpers van de Missie van Qaide Ahle Sunnat. Wij zullen geduldig blijven volharden en rekenen op Allah, de Almachtige.  

STUUR UW MAIL-ADRES via www. taibah.nl

 

TAIBAH, ANWARE MEDINA en ZIA-oel-ISLAM  zullen wij Inshaa-Allah met SABR en met innige liefde redden voor de Moesliems Ahle Sunnat wal Djama’at en voor onze kinderen. 

De prijzen van de Offerdieren zijn alsvolgt:

Grote Geiten :          €.   160,–      Steun JAMIA MADINATUL

Grote schapen:        €.   175,-       ISLAM en redt de toekomst

Rammen :                  €.   225,–      van onze Kinderen

Stier per deel            €.   350,– 

De Besturen van Djame Masdjied TAIBAH, W.I.M. youth circle, Maulana Saheb en Djama’at-leden wensen u en uw familie veel plezier, geluk-zaligheid en zegeningen toe in deze maand van Hadj, Ied-oel-Adha en Koerbanie. Komt u op DINSDAG, 13 AUGUSTUS om uw Sjiernie op te halen.

Wij hopen u in groten getale op deze dagen te mogen begroeten.

HELP JAMIA REDDEN voor uw Djama’at Ahle Sunnat, kinderenen en nakomelingen